Den perfekta kommunikationen.

CS Mesh Viewer

2019-08/1565273741_cs-mesh-viewer

CS Mesh Viewer är det perfekta verktyget i kommunikationen mellan tandläkaren och tandteknikern. I dialogen kring ett inskickat fall har både tandläkare och tekniker tillgång till samma information, samtidigt

Frågor kring avtrycket, färg eller annat kan snabbt redas ut. Har tandläkaren exempelvis ritat in gränserna på en preparation så ser man dem lätt i CS Mesh Viewer.

Vidare i CS Mesh Viewer kan tandläkare eller tekniker spara om filerna i andra format. DCM-filer (filer som inte innehåller någon patientinformation), STL-filer eller PLY-filer.

Mesh Viewer innehåller också en orienteringsomvandlare, som gör att du kan omorientera nätet så att det är kompatibelt med ett teknikern specifika CAD / CAM-programvara.