CS 3100

2019-09/cs-3100-bildtext

CS 3100 för produktion i den egna kliniken.