Det digitala flödet utvecklar inte bara hantverket och relationen till patienten utan också arbetet för hela kliniken

Vi på Kliniksupport har flera års erfarenhet av digitalt flöde

Den enkla digitala lösningen betyder inte bara enkelhet i installation, utbildning, support och uppdateringar, den innebär också ett enklare, effektivare och roligare sätt att jobba för alla på kliniken. 

Det digitala flödet i avtryckstagning innebär många fördelar i tid. Den digitala filen går direkt in i labbets designprogram, utan omvägen via post, gipsmodeller med mera. Därigenom elimineras flera potentiella felkällor och du slipper omgörningar och inslipningar som följd.

Vill du gå ännu längre med ditt nya arbetssätt kan du involvera ditt digitala lab redan tidigt i din process. En tidig kontakt med labbet ger flera fördelar i dialogen med patienten.

Vi på Kliniksupport flera års erfarenhet av det digitala flödet och många referenser inom Intraoral scanning över hela landet. Från Malmö i söder till Burträsk i norr. Vi har förmågan att ge råd hur man kan utveckla sin klinik till ytterligare effektivitet och lönsamhet genom att utveckla sitt digitala flöde.

Vår digitalisering har blivit en stor framgång.
Tandläkare André Näf, Eriksbergs Tandvård, Göteborg